Diplomanti

 

Jak na závěrečnou práci?

Obhájené diplomové práce

2017

Název DP práceAutorŠkolitel
Genetická analýza zbarvení u huculských koní zařazených do genetického zdroje Ing. Alžběta Karbusická prof. Urban
Vliv klimatických podmínek na rozklad těl obratlovců v zimních měsících Ing. Jana Horáková prof. Urban
Analýza genu beta-kasein u plemen jersey a brown swiss v České republice Ing. Markéta Tomanová prof. Knoll
Variabilita genu kappa-kasein u plemene brown swiss v České republice Ing. Martin Sloupenský prof. Knoll
Variabilita genu MC1R u psů plemene flat coated retriever Ing. Nicole Ludikovská prof. Knoll
Histologická analýza kosterní příčně pruhované svaloviny skotu Ing. Marek Vavřík prof. Sládek
Boxové ustájení dojnic na farmě ZEVYR, spol. s. r. o. Ing. Lucie Surmová doc. Havlíček
Genetické a environmentální faktory ovlivňující délku březosti u mléčného skotu s vysokou užitkovostí Ing. Ivona Trávníčková doc. Řezáč
Faktory ovlivňující trvání březosti u skotu Ing. Zuzana Rozehnalová doc. Řezáč
Porovnání žlutých tělísek v pozdní embryonální fázi u primiparních a multiparních dojnic Ing. Jana Matoušková doc. Řezáč
Faktory ovplyvňujúce spôsob vedenia a chovania psov na verejných priestranstvách v Brne Ing. Mária Marčeková doc. Řezáč
 Biologické a ekonomické aspekty délky březosti mléčného skotu Ing. Veronika Janštová doc. Řezáč 
 Monitorování pohlavní aktivity mléčného skotu Ing. Kateřina Hrochová doc. Řezáč
 Vliv hiporehabilitace na člověka a koňský hřbet Ing. Tereza Lörincová Ing. Pospíšilová
 Vliv stájového prostředí na dušnost koní Ing. Petra Trčková Ing. Pospíšilová
 Sledovanie rastu koní plemena Norik Muránsky Ing. Pavlína Vlnová Ing. Pospíšilová

2016

Název DP práceAutorŠkolitel
Hodnocení výkrmu kuřat s využitím nášlapných vah Ing. Tereza Bendeová doc. Havlíček
Hodnocení parametrů mikroklimatu v chovu králíků Ing. Šárka Matyášová doc. Havlíček
Vztah polymorfismu UASMS1 v genu leptin s ukazateli kvality masa Ing. Andrea Moravanská prof. Knoll
Detekce polymorfismu v genu MDR1 u ovčáckých a honáckých psů Ing. Marieta Staroveská prof. Knoll
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů CAD a EF-1α Ing. Jan Wijacki prof. Knoll
Vliv technologie ustájení na parametry vnitřního prostředí koní Ing. Svatava Hueberová Ing. Pavlík
Asociace polymorfismu v genu pro sialoprotein s vybranými parametry kostí u kura domácího Ing. Ievgeniia Poliakh Ing. Pavlík
Onemocnění pohybového aparátu u hříbat a mladých koní Ing. MVDr. Lenka Sedláková Ing. Pospíšilová
Komunikace psů na veřejných prostranstvích v Brně Ing. Kateřina Chrástová doc. Řezáč
Vliv vybraných druhů probiotik na životnost monocytů prasete a člověka Ing. Šárka Vejrychová prof. Sládek
Produkce IL-1β a IFNγ po stimulaci mléčné žlázy lipopolysacharidem Ing. Matěj Míka Ing. Sláma
Molekulární diagnostika deficience lipoproteinové lipásy (LPLD) jako výběr pacientů vhodných pro genovou terapii (AAV1-LPL S447X) Ing. Jana Křížová prof. Urban
Studium sekvencí genů zbarvení u činčil na základě homologie se sekvencemi vybraných savců Ing. Michala Poslušná prof. Urban
Studium dědičnosti polyneuropatie u psů plemene leonberger Ing. Anna Wolfová prof. Urban

2015

Název DP práceAutorŠkolitel
Choroby šlach u koní Ing. Lucia Kráľová doc. Havlíček
Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu Ing. Hana Grosová prof. Knoll
Analýza aneuploidií a studium meiózy u oocytů metodou komparativní genomové hybridizace na DNA čipu Ing. Tomáš Kocur prof. Knoll
Porovnání různých metod izolace genomové DNA hmyzu Ing. Vojtěch Novák prof. Knoll
Gen stearoyl-CoA desaturáza a jeho asociace se znaky kvality masa u skotu Ing. Anna Schmidtová prof. Knoll
Efekt polynenasycených mastných kyselin n-3 ve výživě potkana na expresi vybraného genu Ing. Nikola Zamazalová prof. Knoll
Koncentrace vybraných fytoestrogenů v krmné dávce dojeného skotu a jejich distribuce do krve a mléka Ing. Michaela Prudíková Ing. Pavlík
Vliv faktorů na trvání gravidity u skotu Ing. Michaela Dehnerová doc. Řezáč
Vzájemné interakce mezi psy na procházkách v Přerově Ing. Kristýna Holcová doc. Řezáč
Výskyt agresivního chování psů na Brno-venkově Ing. Lenka Pillerová doc. Řezáč
Vliv bylinných prostředků na zdravotní ukazatele u telat v raném věku Ing. Hana Dočkalová prof. Sládek

2014

Název DP práceAutorŠkolitel
Asociační analýza vybraného polymorfismu genu SERPINE1 u souboru prasat Petra Buchtová, Ing. prof. Knoll
Polymorfismus v genu DGAT1 ve vztahu k marblingu u skotu Martin Kučírek, Ing. prof. Knoll
Molekulárně-genetická analýza starokladrubských koní Adéla Velebová, Ing. doc. Urban
Studium genetické variability a diverzity u populací prasat plemene české bílé ušlechtilé Barbora Černošková, Ing. doc. Urban
Studium SNP genu DGAT1 jako kandidátního genu pro kvalitu vepřového masa Marie Tomášková, Ing. doc. Urban
Variabilita polymorfizmu v genu FABP3 a jeho asociace s ukazateli kvality masa u prasat Štěpánka Boleslavová, Ing. doc. Urban

2013

Název DP práceAutorŠkolitel
Hodnocení mikroklimatických a klimatických parametrů ve stáji koní v lokalitě Velká u Hranic Anna Macháňová, Ing. doc. Havlíček
Hodnocení parametrů osvětlení na inseminační stanici kanců Hana Pecinová, Ing. doc. Havlíček
Hodnocení zdravotního stavu krav chovaných v různých technologických systémech

Milan Niedoba, Ing.

doc. Havlíček
Hodnocení zdravotního stavu psů ve vztahu k metabolickýcm onemocněním Vlasta Doláková, Ing. doc. Havlíček
Onemocnění zubů u koní Kateřina Světlíková, Ing. doc. Havlíček
Analýza genetických markerů ovlivňujících jakost a kvalitu masa pro zpřesnění selekce ve stádě masného skotu Čeněk Horecký, Ing. prof. Knoll
Polymorfismus genu MATP ve vztahu ke zbarvení u koní Eliška Horecká, Ing. prof. Knoll
Vliv bowenových masáží na výkon sportovního koně Hana Pecková, Ing. Ing. Pospíšilová
Faktory ovlivňující chování psů na procházkách s majiteli Jana Kůrová, Ing. doc. Řezáč
Faktory ovlivňující chování psů na veřejných prostranstvích Barbora Dvořáková, Ing. doc. Řezáč
Impedanční vlastnosti poševní sliznice bahnic Eva Vávrová, Ing. doc. Řezáč
Vývoj preovulačních folikulů na vaječnících krav Radovan Tomášek, Ing. doc. Řezáč
Morfologická charakteristika vybraných druhů ryb Veronika Axmannová, Ing. Ing. Sláma
Vliv bakteriálních komponent na produkci cytokinů leukocyty mléčné žlázy skotu Jana Hulíková, Ing. Ing. Sláma
Vliv bakterií Staphylococcus aureus na populaci lymfocytů mléčné žlázy skotu Tereza Šustrová, Ing. Ing. Sláma
Vliv endogenních faktorů na vznik nádorů mléčné žlázy feny Jana Přepechalová, Ing. Ing. Sláma
Vliv izolačních technik a teploty na apoptózu lymfocytů krve skotu Monika Klepáčková, Ing. Ing. Sláma
Polymorfizmus v genu katepsin F a jeho asociace s produkčními vlastnostmi u prasat Hana Polanská, Ing. doc. Urban
Variabilita genu LEPR a jeho asociace s ukazateli produkce vepřového masa Lenka Mazalová, Ing. doc. Urban

2012

Název DP práceAutorŠkolitel
Analýza výskytu, průběhu a léčby kolikových onemocnění koní Barbora Sodomová , Ing. Dr. Havlíček
Organizace postupů zaprahování vysokoužitkových dojnic v praktických podmínkách Lenka Kolářová, Ing. Dr. Havlíček
Asociační analýza vybraného polymorfizmu genu IGF2 u souboru prasat české bílé ušlechtilé Ludmila Svobodová, Ing. prof. Knoll
Genetické markery ovlivňující ukládání intramuskulárního tuku - gen LEPR Hana Moltašová, Ing. prof. Knoll
Studium polymorfismu genu MYOD1 a jeho vliv na kvalitu masa u prasat Pavla Hambergerová, Ing. prof. Knoll
Vliv užitkového zaměření skotu na parametry metabolického profilu krevní plazmy Iveta Vošterová, Ing. Ing. Pavlík
Faktory ovlivňující zabřezávání teplokrevných klisen Eva Julínková, Ing. doc. Řezáč
Vliv vedení na vodítku na chování psů Michaela Šedivá, Ing. doc. Řezáč
Ověření autenticity hovězího masa v rámci systému zpětné dohledatelnosti Viktorie Páralová, Ing. Ing. Stehlík
Bioinformatické nástroje v analýzách genomů zvířat Pavla Martinovská, Ing. doc. Urban

2011

Název DP práceAutorŠkolitel
Hodnocení průběhu výkrmu kuřat ve vztahu k zoohygienickým podmínkám na vybrané farmě výkrmu kuřat Milan Kaltounek, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení reprodukčních ukazatelů v chovu skotu Martina Fröhdeová, Ing. Dr. Havlíček
Komplexní hodnocení zdravotního stavu mléčné žlázy u dojnic Monika Navrátilová, Ing. Dr. Havlíček
Mikrobiální hodnocení masných polotovarů Hana Zbožínková, Ing.. Dr. Havlíček
Mikroklimatické podmínky v rekonstruovaném kravíně Jaromír Nedbal, Ing. Dr. Havlíček
Průběh porodu a reprodukční ukazatele Anglického plnokrevníka v Hřebčíně Napajedla Michaela Francusová, Ing. Dr. Havlíček
Vliv věku a pohlaví na ukazatele vnitřního prostředí skotu chovaného v systému bez tržní produkce mléka Markéta Nováčková, Ing. Ing. Pavlík
Rozdíly vlivu neadekvátního tréninku na šlachový aparát dostihového a parkurového koně Gabriela Klemová, Ing. Ing. Pospíšilová
Faktory ovlivňující reakce psa na verbální a neverbální signály Andrea Belešová, Ing. doc. Řezáč
Komunikace psů na veřejných prostranstvích Veronika Michlíková, Ing. doc. Řezáč
Genetická analýza zbarvení merle u psů plemena border collie Tereza Melounková, Ing. doc. Urban
Genetics markers Myf4 and FSHB in relation to performance of boars Irena Milaković, Ing. et Ing. doc. Urban

2010

Název DP práceAutorŠkolitel
Metodika a asociace polymorfismu IGF1 u drůbeže Ing. et Ing. Božena Hosnedlová, Ph.D. prof. Dvořák
Dysplazie kyčelních kloubů psa Natalie Juráňová, Ing Dr. Havlíček
Hodnocení acidobazické rovnováhy selat v závislosti na jejich výživě Lucie Fedorková, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení hygieny mléka na vybrané farmě Veronika Holcnerová, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení mikroklimatických parametrů ve výkrmně prasat s důrazem na možnosti eliminace amoniaku ve výkrmně prasat Miroslava Škarková, Ing. Dr. Havlíček
Koliková onemocnění ve vybraných chovech koní Markéta Hégerová, Ing. Dr. Havlíček
Analýza asociací jednonukleotidového polymorfizmu v genu PDK4 s masnou užitkovostí Lucie Kratochvílová, Ing. prof. Knoll
Analýza genů ovlivňujících zbarvení srsti psů Kristýna Krčmová, Ing. prof. Knoll
Analýza polymorfizmů v genu EEF1A2 u prasat Michaela Pavelková, Ing. prof. Knoll
Identifikace živočišných druhů v krmivu pomocí metody PCR Hana Pitrunová, Ing. prof. Knoll
Polymorfizmus v genu pro FSHB ve vztahu k plodnosti u prasat Jakub Metelka, Ing. prof. Knoll
Testování mikrosatelitu v genu pro visfatin a asociace k užitkovým vlastnostem u přeštického černostrakatého prasete Ladislav Sekal, Ing. prof. Knoll
Produkce zánětlivých cytokinů leukocyty mléčné žlázy skotu Marta Erlová, Ing. Ing. Sláma

2009

Název DP práceAutorŠkolitel
Analýza genetických typů koní v ČR Krausová Jiřina, Ing. prof. Dvořák
Vyhodnocení polymorfizmu genu ESR a plodnosti u prasat Šlapanský Jan, Ing. prof. Dvořák
Asociace mezi Hin1I polymorfismem genu PLIN a masnou užitkovostí u plemene landrase Červinková Renata, Ing. doc. Knoll
Využití online databází v komparativní genomice Hyjánek Jaroslav, Ing. doc. Knoll
Analýza vybraných genů u souboru prasat plemene přeštické černostrakaté Melmer Jiří, Ing. doc. Knoll
Vliv různých laboratorních podmínek na degradovatelnost nukleových kyselin Sedláčková Taťana, Ing. doc. Knoll
Analýza biodiverzity pomocí genetických markerů u vybraných plemen prasat v ČR Döbertová Martina, Ing. doc. Urban
Genetická variabilita mikrosatelitů u různých plemen psů Tománková Jana, Ing. doc. Urban
Analýza, využití a hodnocení přínosu vodicích psů Lucie Lukešová, Ing. Dr. Havlíček
Analýza zdravotního stavu dojnic na mléčné farmě VOD Jetřichovec Radek Březina, Ing. Dr. Havlíček
Analýza zoohygienických parametrů v porodně prasnic Finda Petr, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení kvality vod v různých oblastech Vlasta Nosková, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení mikroklimatických ukazatelů ve vysokoprodukční stáji krav Blahová Jana, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení teplotního stresu u dojnic holštýnského plemene Egersdorfová Alena, Ing. Dr. Havlíček
Prevence mastitid krav Šindelářová Eva, Ing. Dr. Havlíček
Zoohygienické podmínky ustájení koní v záchytných stanovištích agroturistických cest v kraji Vysočina Hlaváček Jaroslav, Ing. Dr. Havlíček
Fenotypové znaky leukocytů skotu v procesu adherence Pitorová Jana, Ing. prof. Sládek
Komunikace mezi psy Polzerová Irena, Ing. doc. Řezáč
Vybrané ukazatele reprodukce opic v zoologické zahradě v Ostravě Jindřichová Hana, Ing. doc. Řezáč

2008

Název DP práceAutorŠkolitel
Určení spolehlivosti mikrosatelitového panelu pro ověření původu a individuální identifikaci u psů Bryndová Marta, Ing. doc. Knoll
Analýza primární struktury genu MC3R pomocí metody resekvenování DNA Heczková Jaroslava, Ing. doc. Knoll
Detekce polymorfizmu genu KIT a jeho vztah ke zbarvení u koní Chalupová Pavla, Ing. doc. Knoll
Analýza polymorfizmů DNA pomocí sady mikrosatelitů pro určování rodičovství u prasat Kandalcová Jana, Ing. doc. Knoll
Analýza vybraných mikrosatelitů a jednonukleotidových polymorfizmů se vztahem k bezrohosti u masného skotu Kaplanová Kateřina, Ing. doc. Knoll
Zhodnocení podmínek a způsobů identifikace, genetického typu, potvrzení o původu a ověřování původu u skotu a prasat v ČR Kaše Martin, Ing. prof. Dvořák
Srovnávací studie myších a lidských podpůrných buněk pomocí metody ELISA Košková Stanislava, Ing. doc. Knoll
Zhodnocení podmínek a způsobů identifikace, genetického typu, potvrzení o původu a ověřování původu u koní v ČR Křížová Kateřina, Mgr. prof. Dvořák
Variabilita lokusu CSN3 (kappa-kasein) a mléčná užitkovost krav Martinec Ondřej, Ing. doc. Urban
Analýza variability v genech odolnosti k E.coli u prasat Michálek Martin, Ing. prof. Dvořák
Genetická variabilita mikrosatelitů a diverzita u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra Truksa Miloslav, Ing. doc. Urban
Analýza variability mikrosatelitů DNA chladnokrevných plemen koní Truksa Roman, Ing. prof. Dvořák
Analýza variability mikrosatelitů DNA masného skotu Truksová Taťána, Ing. prof. Dvořák
Variabilita lokusu CSN2 (beta-kasein) a mléčná užitkovost krav Vostřelová Martina, Ing. doc. Urban
Analýza repetitivního polymorfismu prionového genu u skotu Vrtková Irena, Ing. prof. Dvořák
Polymorfizmy DNA v genu PRNP u vybraného souboru skotu Weisz Filip, Ing. doc. Knoll
Hodnocení mikroklimatických parametrů ve vybraném chovu prasat Jarmila Váňová, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení parametrů výkrmu kuřat Petra Bohatcová, Ing. Dr. Havlíček
Hodnocení zoohygienických parametrů v porodně prasnic Jiří Doležal, Ing. Dr. Havlíček
Možnosti eliminace emisí amoniaku v chovech zvířat Soňa Šikulová, Ing. Dr. Havlíček
Zdravotní problamatika v chovu dojnic na rodinné farmě Lukáš Bláha, Ing. Dr. Havlíček
Krevní obraz býků a jalovic plemene Gasconne chovaných v systému BTPM Iva Matějcová, Ing. Ing. Pavlík
Krevní obraz býků, jalovic a volů v průběhu výkrmu Petra Bojanovská, Ing. Ing. Pavlík
Vliv složení krmné dávky na biochemické ukazatele krevní plazmy jalovic v průběhu výkrmu Dagmar Těšíková, Ing. Ing. Pavlík
Typologická analýza lipického koně Anna Heřmanská, Ing. DiS. doc. Řezáč

2007

Název DP práceAutorŠkolitel
Analýza variability mikrosatelitních markerů u Českého teplokrevníka Déduchová Vanda, Ing. prof. Dvořák
Genetický polymorfismus BCN a mléčná užítkovost u skotu Demelová Lucie, Ing. prof. Dvořák
Genetická analýza bezrohosti u mléčných plemen skotu Klímová Šárka, Ing. prof. Dvořák
Genetická analýza bezrohosti u masných plemen skotu Navrátilová Monika, Ing. prof. Dvořák
Genetická analýza onemocnění a vývojových vad u vybraných plemen psů Nesvadbová Michaela, Ing. prof. Dvořák
Molekulárně genetické metody identifikace zdrojů hovězího masa Špaňhelová Mira, Ing. prof. Dvořák
Biodiverzita vybraných populací koní na bázi variability mikrosatelitů Vokřál Pavel, Ing. prof. Dvořák
Detekce vybraného mikrosatelitu u prasat Filkuková Jitka, Ing. doc. Knoll
Využití sekvenování pro vyhledávání polymorfizmu DNA Lavická Eva, Ing. doc. Knoll
Hodnocení genetické diverzity u plemen skotu v ČR Kundrát Rudolf, Ing. Dr. Urban
Analýza asociací polymorfizmů lokusů CMYC, GH1 a GH2 s ukazateli jatečné hodnoty u prasat plemene české bílé ušlechtilé Václavková Lucie, Ing. Dr. Urban
Možnosti snížení emise amoniaku ve výkrmu prasat Pavla Malinovská, Ing. Dr. Havlíček
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu Hana Březinová, Ing. Ing. Pavlík
Minerální profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu Kateřina Mičánková, Ing. Ing. Pavlík
Faktory ovlivňující aktivitu psa na stopě Aneta Hoffmeisterová, Ing. doc. Řezáč

2006

Název DP práceAutorŠkolitel
Genotypy genu IGF2 a jejich asociace k ukazatelům jatečného těla prasat Dereňová Gabriela, Ing. doc. Knoll
Využití různých statistických metod k určení asociací kandidátních genů s produkcí vepřového masa Dvořák Daniel, Ing. Dr. Urban
Analýza vybraných kandidátních genů mléčné užitkovosti skotu Hurta Aleš, Ing. Dr. Urban
Mikrosatelity a jejich využití k hodnocení biodiverzity u různých plemen prasat v ČR Komosný Michal, Ing. Dr. Urban
Polymorfizmus mikrosatelitů u vybraných druhů rodu Falco Křížanová Ivana, Ing. Dr. Urban
Analýza genu MYF4 u souboru prasat plemene české bílé ušlechtilé Selinger Jiří, Ing. doc. Knoll
Omračování drůbeže Monika Brázdová, Ing. Dr. Havlíček
Etologie bobra evropského na Břeclavsku Barbora Stružková, Ing. doc. Řezáč
Chov ohrožených druhů amazoňanů a kakaduů Veronika Piňosová, Ing. doc. Řezáč
Komunikace mezi psy Michaela Dobešová, Ing. doc. Řezáč
Odhad plemenné hodnoty ohařů na základě kvality jejich potomstva Daniel Winter, Ing. doc. Řezáč

2005

Název DP práceAutorŠkolitel
Vyhodnocení variability genů 6. chromozomu a kvality vepřového masa Karas Michal, Ing. Dr. Urban
Analýza variability vybraných genetických markerů genomu psa Svobodová Kateřina, Ing. prof. Dvořák
Detekce délkového polymorfizmu v mikrosatelitních markerech - polymorfizmus genu APOA2 u plemene přeštické černostrakaté Štiková Jana, Ing. doc. Knoll
Hodnocení vybraných fyziologických ukazatelů nosnic Tomáš Wiszczor, Ing. Dr. Havlíček
Hygienické aspekty chovu králíků Martina Lánová, Ing. Dr. Havlíček
Mikroklimatické podmínky v chovu králíků Taťána Veličková, Ing. Dr. Havlíček
Ukazatele acidobazické rovnováhy slepic chovaných v různých technologických systémech Jiří Kopáček, Ing. Dr. Havlíček
Elektrická impedance poševní předsíně klisen Marie Nováková, Ing. doc. Řezáč
Modulace apoptózy neutrofilních granulocytů mléčné žlázy skotu Staphylococcus aureus a Streptococcus uberis in vitro Tereza Zavadilová (Langrová), Ing. doc. Sládek

2004

Název DP práceAutorŠkolitel
Vliv variability genu pro receptor gonadotropního hormonu na plodnost u prasete Boháč Milan, Ing. doc. Knoll
Polymorfizmus genu PRNP a ve dvou mikrosatelitních lokusech u skotu Gazdová Veronika, Ing. prof. Dvořák
Stanovení DNA prasete v masných výrobcích Kacetl Tomáš, Ing. prof. Dvořák
Polymorfizmus genu MYOD1 u plemen Přeštické černstrakaté a Bílé ušlechtilé Kunstová Jana, Ing. doc. Knoll
Stanovení mikrosatelitů u psů Hlavatý Aleš, Ing. prof. Dvořák
Sledování a vyhodnocování efektivnosti genetických markerů v produkci vepřového masa Humpolíček Petr, Ing. Dr. Urban
Identifikace drůbeží DNA v masných výrobcích Přívětivá Lucie, Ing. prof. Dvořák
Určení přítomnosti hovězí DNA v masných výrobcích Stehno Pavel, Ing. prof. Dvořák

2003

Název DP práceAutorŠkolitel
Geny tučnosti a produkce masa u prasat plemene landrase Běhal Ladislav, Ing. Dr. Urban
Polymorfizmus genu růstového hormonu a masná užitkovost prasat plemene landrase Horáčková Ivana, Ing. prof. Kuciel
Asociace a genetické distance některých genů determinujících tučnost a produkci masa u prasat Šťastná Lucie, Ing. prof. Kuciel
Detekce mRNA genu leptinu u prasat Verner Jan, Ing. prof. Kuciel

2002

Název DP práceAutorŠkolitel
Molekulárně-genetická charakteristika genové rezervy prasat plemene přeštické černostrakaté Horák Pavel, Ing. prof. Dvořák
Scrapie genotype: a correlation with lean growth rate? Prokopová Lucie, Ing. prof. Kuciel
Vliv genů OPN a IGF-II na velikost vrhu prasnic plemene přeštické černostrakaté Miková Gabriela, Ing. RNDr. Knoll

2001

Název DP práceAutorŠkolitel
Analýza genetických faktorů podmiňující zbarvení prasat Dvořák Vilém, Ing. prof. Dvořák
Analýza polymorfismu v genu růstového hormonu (GH) prasat pomocí různých restrikčních enzymů Hoffmann Robert, Ing. Dr. Urban
Genetická analýza variability růstového hormonu a užitkových prarametrů býků Lichtenberg Radim, Ing. prof. Dvořák
Analýza asociací genu LEP s masnou užitkovostí prasat Mikolášová Renata, Ing. prof. Kuciel
Sledování kvality masa u prasat s různým genotypem kandidátních genů Orel Zbyněk, Ing. Dr. Urban
Analýza asociací genotypů markerových genů s masnou užitkovostí prasat Polák Michal, Ing. Dr. Urban
Výskyt tuku u prasat různého genotypu RYR1 a LEP genu Pospíchal Jaroslav, Ing. prof. Kuciel
Vliv genotypu RYR1 genu a c-myc genu na masnou užitkovost u prasat Resová Veronika, Ing. prof. Kuciel

2000

Název DP práceAutorŠkolitel
Variabilita genu ESR a její asociace s plodností prasat Coufalová Monika, Ing. prof. Dvořák
Analýza genů ovlivňujících masnou užitkovost u skotu Hruška David, Ing. prof. Dvořák
Stanovení polymorfismu genu CYP21 u prasat pomocí PCR Turková Kateřina, Ing. RNDr. Knoll
Hodnoty pH 1 masa prasat různého genotypu RYR1 genu určené různými metodami Lasotová Miroslava, Ing. prof. Kuciel
Variabilita glykogenu, glukózy a kyseliny mléčné ve vzorcích masa prasat různého genotypu RYR1 genu Pospíšilová Jiřina, Ing. prof. Kuciel

1999

Název DP práceAutorŠkolitel
Variabilita ukazatelů kvality masa různých genotypů lokusu RYR1 Galačová Petra, Ing. prof. Kuciel
Metody identifikace kandidátních QTL genů u prasat Goliášová Eliška, Ing. prof. Dvořák
Variabilita genu RYR1 u různých plemen prasat Heinrichová Andrea, Ing. prof. Dvořák
Variabilita genu pro růstový hormon u prasat Hubová Miriam, Ing. prof. Dvořák
Genetické markery u prasat související s plodností Kolaříková Olga, Ing. prof. Dvořák
Vztah různých variant TF genotypu k produkci a kvalitě vepřového masa Kubjátová Jana, Ing. prof. Kuciel
Genetické markery 6.chromozomu skotu a jejich vztah k mléčné užitkovosti Matulová Marcela, Ing. prof. Dvořák
Variabilita genu pro prolaktin u skotu Špunar Leoš, Ing. prof. Dvořák

1998

Název DP práceAutorŠkolitel
Ukazatele plodnosti plemenných kanců různého genotypu RYR1 genu Juránek Petr, Ing. doc. Kuciel
Kvalita masa prasat různého genotypu RYR1 genu a polymorfních variant ADA Malurová Ivona, Ing. prof. Dvořák
Využití biopsie svalů pro odhad kvality vepřového masa u různých genotypů RYR1 (HAL) genu Šebesta Jiří, Ing. doc. Kuciel
Polymorfismus genu pro růstový hormon u různých plemen skotu Šimíčková Hana, Ing. doc. Kuciel

1997

Název DP práceAutorŠkolitel
Genetická charakteristika genových rezerv (vybraných populací) skotu Brokeš Petr, Ing. prof. Dvořák
Genetika bovinního sérového albuminu Neubauerová Věra, Ing. prof. Dvořák
Polymorfismus proteinů mléka skotu detekovaný isoelektrofokusací Lichovníková Martina, Ing. doc. Kuciel
Kvalita masa u prasat různého genotypu lokusu HAL (RYR1) Offenbartl Filip, Ing. doc. Kuciel

1996

Název DP práceAutorŠkolitel
Populačně genetická analýza produkce a genetické variability bílkovin mléka skotu Hartman Ivoš, Ing. prof. Dvořák
Vliv genotypu lokusu HAL rodičů na masnou užitkovost u potomků prasat plemene bílé ušlechtilé Jirmanová Ludmila, Ing. doc. Kuciel
Genotypy lokusu HAL rodičů a masná užitkovost potomků prasat plemene landrase Křenková Leona, Ing. doc. Kuciel
Produkční znaky u prasat s různou náchylností ke stresu Roubalíková Olga, Ing. prof. Dvořák
Genetický polymorfismus mléčných proteinů ve vztahu k produkci a k technologickým vlastnostem mléka Sáblíková Lada, Ing. prof. Dvořák
Hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty potomků kanců různého genotypu lokusu HAL Šimonová Hana, Ing. doc. Kuciel

1995

Název DP práceAutorŠkolitel
Analýza distribuce genotypů a alel halotanového lokusu u prasat v České republice Kahánková Lenka, Ing. doc. Dvořák
Genetický polymorfismus bílkovin mléka ve vztahu k užitkovým vlastnostem Kalíšková Anna, Ing. doc. Dvořák
Genetický polymorfismus enzymů adenozin deaminázy a amylázy u prasnic plemene landrase a jejich vliv na reprodukční ukazatele Němec Jiří, Ing. doc. Dvořák
Analýza haplotypů a náchylnost ke stresu ve šlechtitelském chovu plemene prasat bílé ušlechtilé Pauzar Tomáš, Ing. doc. Dvořák
Genotypy polymorfních lokusů šestého chromozómu a reprodukční ukazatele u prasat Polách Jiří, Ing. doc. Kuciel
Polymorfismus mléčných bílkovin skotu Poláchová Veronika, Ing. doc. Dvořák
Rozbor reprodukčních ukazatelů prasnic a kanců různých genotypů v halotanovém lokusu Šabacký Jiří, Ing. doc. Dvořák
Genotypy polymorfních lokusů šestého chromozómu a produkční ukazatele u prasat Urban Tomáš, Ing. doc. Kuciel
Genotypy polymorfních bílkovin mléka skotu a mléčná užitkovost ve šlechtitelském chovu Radešínská Svratka Ziková Veronika, Ing. doc. Dvořák

1994

Název DP práceAutorŠkolitel
Genotypy polymorfních systémů krve a masná užitkovost Heczková Miroslava, Ing. doc. Dvořák
Závislost ukazatelů masné užitkovosti na genotypech polymorfních systémů GPI, PGD a A1BG Konesz Marian, Ing. doc. Dvořák
Výskyt PSE masa u prasat z SKVDJH v závislosti na genotypech polymorfních lokusů GPI, A1BG a PGD Kopečný Michal, Ing. doc. Dvořák
Polymorfní systém amylázy ve vztahu k reprodukci prasat plemene bílé ušlechtilé a landrase Malota Petr, Ing. doc. Dvořák
Výskyt vady PSE masa u prasat podle polymorfních systémů krve Matějová Pavlína, Ing. doc. Dvořák
Variabilita růstu selat po matkách různých genotypů v lokusech 6. chromozomu u plemene landrace Sládek Libor, Ing. doc. Dvořák