Multimediální e-learning fyziologie zvířat

Multimediální e-learning anatomie zvířat

Multimediální e-learning genetiky

YouTube - genetická videa


Jako první multimediální oporou výuky na pracovišti genetiky bylo v roce 1999 vytvořeno CD:

Dvořák J., Dvořák V., Hruška D. (1999) Multimediální opora výuky genetiky v zootechnickém studijním programu. [CD-ROM] Ústav genetiky MZLU v Brně. CD je k dispozici na ústavu. (projekt FRVŠ č. 078/1999).

Opora Genetika Z - J. Dvořák

OBSAH

1.Základní genetické pojmy
1.1.Genetické schéma
1.2. Slovník
1.3. Křížovky

2. Genetika alternativních znaků prasat, skotu a koní
2.1. Prasata
2.2. Skot
2.3. Koně

3. Molekulárně genetické markery u prasat
3.1. RYR - ryanodinový receptor
3.2. ESR - estrogenový receptor
3.3. Ostatní ekonomický perspektivní lokusy v genomu prasat

4. Molekulárně genetické markery u skotu
4.1. Genetika mléčných protejnů
4.2. Ostatní ekonomický perspektivní lokusy v genomu skotu


Dvořák J., Putnová L., Vrtková I., Horák P. (2002) Genetika skotu a prasat. [CD-ROM] Multimediální materiál k podpoře výuky, určeno pro doktorské studium obor "Molekulární biologie a genetika živočichů" předmět: "Genetika skotu a prasat". Pracoviště genetiky ÚMFGZ MZLU v Brně.

Dvořák J., Burócziová M., Bratršovská P., Horák P., Humpolíček P. (2005) Praktické návody na izolaci genomové DNA. [CD-ROM]. CD je určeno pro Mgr. obor Živočišné biotechnologie. Pracoviště genetiky ÚMFGZ AF MZLU v Brně. (projekt FRVŠ č. 2247/2005)

Knoll A., Bílek K., Vykoukalová Z., Civáňová K. (2006) Metodiky molekulárni genetiky v semináři "Podpora prostupnosti do doktorského studijního oboru Molekulární biologie a genetika živočichů z Mgr. programů na MZLU v Brně". [online] ÚMFGZ, MZLU v Brně. Dostupné z URL <http://molbiophd.af.mendelu.cz/kurz_06> (nutné heslo).

Říha J., Burócziová M. (2007) Evaluation of Genetic Diversity. [CD-ROM] E-learning text (PDF file). ÚMFGZ, MZLU v Brně. 90 s. Aplikace vznikla s podporou FRVŠ (projekt č. 2280/2007).

Zrůstová J., Bílek K., Baránek V. (2007) Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. [CD-ROM] laboratorní manuály a prezentace. ÚMFGZ, MZLU v Brně. Aplikace vznikla s podporou FRVŠ (projekt č. 2280/2007).

Svobodová K., Bílek K., Knoll A. (2007) Seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. [CD-ROM] laboratorní manuály a prezentace. ÚMFGZ, MZLU v Brně. Aplikace vznikla s podporou FRVŠ (projekt č. 2385/2007).

Řada výukových hypertextů "Virtuální svět genetiky"

"Virtuální svět genetiky 1" - hypertextová interaktivní výuková aplikace se schématy a animacemi základních genetických procesů - VSG1. Demo VSG1. Ukázka genetického schématu (mapa genetiky) s výkladovým slovníkem.

VSG1

Cílem multimediální aplikace Virtuální svět genetiky 1 (VSG1) je být doplňkem ve výuce základního kurzu obecné genetiky pro studenty bakalářského studia oborů zootechnického a všeobecného zemědělství s využitím schémat a animací. Nemůže být pokládána za hlavní zdroj informací ve výuce. Využili jsme vlastnost hypertextu umožňující interaktivitu, vlastní směřování učebního procesu s volbou tempa výuky a s množstvím zpětných vazeb, textů a problémových otázek - ideální nástroj pro samostudium. Každou kapitolu, ale i celá skripta, lze samostatně vytisknout v programu Acrobat Reader. Aplikace vznikla s podporou FRVŠ (projekt č. 1146/2001).

Urban T., Vyhnánek T. (2002) Virtuální svět genetiky 1. Multimediální hypertextový výukový program na CD ROM + tištěná skripta. MZLU Brno, 139 s. ISBN 80-7157-613-1 dotisk 2006 (upraveno CD pomocí CSS + menší opravy + možnost tisku celých skript v pdf)

CD je v prodeji (možnost objednat a zakoupit na prodejně skript MZLU v Brně - katalogové číslo 2205 ) od 2006.

Nově i on-line: http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/ (31. 1. 2012)

 

VSG2

S podporou FRVŠ (č. 142/2004) byl vytvořen další díl Virtuální svět genetiky 2 - VSG2 , který je zaměřen na základní principy molekulární genetiky. Tato internetová aplikace je již vystavena na webu ústavu od začátku LS 2005. (31.1. 2005).
VSG2 si dává za cíl atraktivněji podat problematiku molekulární genetiky s interaktivním obsahem a to v základních tématech. VSG2 je určen pro první ročníky bakalářských oborů (zejména Zootechnického a Všeobecné zemědělství) a hlavně pro studenty navazujícího magisterského oboru Živočišné biotechnologie v presenční, ale také kombinované formy studia na AF MZLU v Brně pro samostudium. Využití této aplikace vidíme i u studentů v celoživotním vzdělávacím studiu.

Urban T. (2006) Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky. [online] Multimediální hypertextový výukový program s flash animacemi. ÚMFGZ MZLU Brno (+ tištěná verze 63 s., povinné výtisky). Dostupné z URL <http://user.mendelu.cz/urban/vsg2/> ISBN 80-7157-979-3

Urban T. (2005) E-laboratoř molekulárni genetiky. Virtuální svět genetiky 2. Videa laboratorních postupů molekulárně genetických metod, VHS a DVD (21 min.). AVC MZLU v Brně.

 

VSG3

V roce 2005 byl řešen další projekt FRVŠ č. 228/2005 na téma principy kvantitativní genetiky, který se stal třetím pokračováním Virtuálního světa genetiky 3 - VSG3. Byla vytvořena internetová aplikace, která je studentům k dispozici od ledna 2006. Určeno pro předmět Genetika kvantitativních znaků v rámci oboru Živočišné biotechnologie navazujícího magisterského studia a volitelný předmět Ekologická genetika.

Urban T. (2008) Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků. [online] Multimediální hypertextový výukový program. ÚMFGZ, MZLU v Brně. Dostupné z URL <http://user.mendelu.cz/urban/vsg3>