Úvodní stránka

Informace o ústavu

223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 133 138, +420 545 133 183, Fax: +420 545 133 176
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Další informace: Zaměstnanci / Vyučované předměty

Úvodní informace

Vítejte na stránkách Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (založeného v roce 2005 v rámci restrukturalizace agronomické fakulty), původně samostatného Ústavu morfologie, fyziologie a veterinářství a Ústavu genetiky. Ústav je organizován tématicky do několika pracovišť (morfologie, fyziologie, veterinární prevence a zoohygiena a genetika živočichů s akreditovanou Laboratoří agrogenomiky), která se nachází v budově A ve 4. patře.

 

 
 

Aktuality

Důležitá data 2017:

  •  Návrhy rozvrhů hodin pro připomínky učitelů budou v  UIS zobrazeny od 23. 1. 2017.

  • Připomínky k rozvrhu zaslat na adresu karhanek@mendelu.cz nejpozději v pátek 27. 1. 2017 do 24 hodin.

  • Byla vydána učebnice Principy genetiky autorů Kuciel J. a Urban T. Učebnice je určena zejména pro studenty bakalářských oborů.
  • IGA AF MENDELU

Co se událo:


Závěrečné práce (BcP, DP) - informace, pokyny a formální úprava a posudky (AF)

Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU pro studium oborů garantovaných ústavem:


Google | Bing | Altavista | Yahoo | Search Wikia | Slovník | Slovník cizích slov |