Úvodní stránka

Informace o ústavu

223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 133 138, +420 545 133 183, Fax: +420 545 133 176
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Další informace: Zaměstnanci / Vyučované předměty

Úvodní informace

Vítejte na stránkách Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (založeného v roce 2005 v rámci restrukturalizace agronomické fakulty), původně samostatného Ústavu morfologie, fyziologie a veterinářství a Ústavu genetiky. Ústav je organizován tématicky do několika pracovišť (morfologie, fyziologie, veterinární prevence a zoohygiena a genetika živočichů s akreditovanou Laboratoří agrogenomiky), která se nachází v budově A ve 4. patře.

 

 
 

Aktuality

Důležitá data 2016:

Co se událo:

  • S Mendelem jsem opět slavili jeho narozeniny - konali se různé akce Mendeliana MZM (20. - 22. 7.) a rodného domu v Hynčicích / Vrážné (23. 7.) a Mendelova muzea MU (23. 7.)
  • Ústav byl organizátor mezinárodní konference Animal Physiology 2016 (13.-15.6. 2016, Bořetice)
  • Seminář k výuce genetiky: konal se 2. ročník zaměřený tentokrát na Praktické kurzy z genetiky a molekulární biologie v bakalářském a magisterském stupni studia, dne 26. května 2016 v Mendelově muzeu v Brně pod záštitou GSGM
  • Přednáška z genetiky několika oborů se konala v Centru Mendelianum při příležitosti Mendel Day 2016
  • Se studenty 1. a 2. ročníku oboru Živočišné biotechnologie jsme byli na akci v Centru Mendelianum v rámci Dopoledne s J. G. Mendelem/Týden vědy a techniky. Prof. Matalová měla přednášku o J. G. M. a následně si studenti prošli místa, v kterých se Mendel scházel s kolegy Přírodozkumného spolku, a také si zasoutěžili (4. 11. 2015)
  • Genetická společnost Gregora Mendela a Mendelovo muzeum v Brne zorganizovali česko-slovenský seminář: Univerzitní vzdělávání genetiky 150 let po Mendelovi, který sa konal 29. 5. 2015 v Mendelově muzeu v Brně.
  • Mendel Forum 2015 - Weekend with JGM (6.-8. 3. 2015) a týden s JGM (6. - 12. 3. 2015)

Závěrečné práce (BcP, DP) - informace, pokyny a formální úprava a posudky (AF)

Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU pro studium oborů garantovaných ústavem:


Google | Bing | Altavista | Yahoo | Search Wikia | Slovník | Slovník cizích slov |