Obhájené doktorské disertační práce

RokNázev Ph.D. oborJméno Školitel
1996        
  Genetická variabilita mléčných proteinů ve vztahu k jejich produkci a kvalitě Obecná zootechnika Havlíček Zdeněk, Ing. prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
1998        
  Detekce polymorfismu DNA ve vztahu k mapování QTL u prasat Obecná zootechnika Knoll Aleš, Mgr. RNDr. Mojmír Nebola, CSc.
  Diverzita populací prasat z hlediska genetických markerů a jejich vztah k užitkovosti Obecná zootechnika Kahánková Lenka, Ing. prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Analýzy genomu hospodářských zvířat metodou PCR Obecná zootechnika Hradil Roman, Ing. prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Analýza asociací genových markerů s produkcí vepřového masa a ukazatelů ejakulátu kanců Obecná zootechnika Urban Tomáš, Ing. doc. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
  Morfologická a funkční charakteristika fagocytů juvenilní mléčné žlázy skotu Obecná zootechnika Sládek Zbyšek, MVDr. prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.
1999        
  Vztah polymorfismu kandidátních genů k proměnlivosti produkce a kvality masa prasat Obecná zootechnika Křenková Leona, Ing. (pdf 1,44M ) prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
2000        
  Polymorfismus vybraných kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat Obecná zootechnika Kopečný Michael, Ing. (pdf 785k ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
2002        
  Molekulárně genetická variabilita v kandidátních QTL pro produkci u prasat Obecná zootechnika Putnová Lenka, Mgr. (pdf 4M ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2003        
  Vyhodnoceni asociaci genetickych markerů s uzitkovostí v komercni populaci prasat Obecná zootechnika Bobrová Olga, Ing. (pdf 1,2M ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
2004        
  Vztah ESR-Pvu II polymorfismu k produkčním a reprodukčním vlastnostem u plemene bílé ušlechtilé a landrase v České republice Obecná zootechnika Goliášová Eliška, Ing. (pdf 726k ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Charakteristika vnitřního prostředí slepic v různých technologických systémech chovu Obecná zootechnika Pavlík Aleš, Ing. prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.
2005        
  Methods of detection and analysis of single nucleotide polymorphisms in genes influencingh the meat performance in pigs Molekulární biologie a genetika živočichů Civáňová Kristína, Mgr. (pdf 1,2M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
  Genetická variabilita a diverzita Sus scrofa scrofa, Sus scrofa atilla a Sus scrofa domestica Obecná zootechnika Ernst Martin, Ing. prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
  Analýza kandidátních genů USH1G a FSCN2 pro progresivní degeneraci tyčinek a čípků u psů Molekulární biologie a genetika živočichů Horák Pavel, Ing. (pdf 1,7M ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Perspektivní polymorfní kandidátní geny a jejich využití k zlepšení produkce masa prasat Obecná zootechnika Mikolášová Renata, Ing. (pdf 1,3M ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
  Variabilita DNA genů MYF6, IGF2 a ACSL4 u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Vykoukalová Zuzana, Mgr. (pdf 1,5M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2006        
  Vliv fyzikálních faktorů na projevy apoptózy a nekrózy neutrofilních granulocytů krve skotu in vitro. Obecná zootechnika Sláma Petr, Ing. doc. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
2007        
  Analýza genů MYOD rodiny, IGF-2 a myostatinu v produkci kvalitního vepřového masa Molekulární biologie a genetika živočichů Verner Jan, Ing. (pdf 2,4M ) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
  Studium vztahu genetických markerů a užitkových vlastností prasat Obecná zootechnika Humpolíček Petr, Ing. (pdf 3,4M ) doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
  Identifikace SNPs asociovaných s produkcí masa u skotu Molekulární biologie a genetika živočichů Gazdová Veronika, Ing. (pdf 870k ) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Genetic Diversity and Relationships among Horse Breeds using Microsatellite Markers Molekulární biologie a genetika živočichů Burócziová Monika, Ing. (info UIS) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Vliv muramyldipeptidu a lipopolysacharidu na apoptózu a expresi CD14 a CD44 neutrofilních granulocytů mléčné žlázy skotu Obecná zootechnika Langrová Tereza, Ing. doc. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
2008        
  Analýza diferenciálně exprimovaných genů a validace referenčních genů u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Bílek Karel, Ing. (pdf 1,5M) doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
  Molekulárně-genetické metody detekce vybraných markerů ve vztahu k mléčné užitkovosti a kvalitě mléka skotu Molekulární biologie a genetika živočichů Manga Ivan, Mgr. (pdf 3,3M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
  Vliv variability parametrů kvality spermatu kanců na výsledky přežitelnosti spermií po kryokonzervaci Obecná zootechnika Lustyková Alena, Ing. (pdf) doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
2010        
  Molekulárně genetické studium genů RETN, ADIPOQ a IRS4 podílejících se na variabilitě ukládání tuku u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Masopust Martin, Ing. (pdf 1,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
  Analýza genů NAMPT, PDK4 a PRKAR2B na chromozomu 9 asociovaných s tukem u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Zrůstová Jana, Ing. (pdf 1,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
  Faktory ovlivňující sociální interakce dvojic psů na veřejných prostranstvích Obecná zootechnika Viziová Petra, MVDr. (pdf) doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
2011        
  Analýza genetických markerů pro bezrohost a dvojité osvalení u skotu Molekulární biologie a genetika živočichů Stehlík Libor, Ing. (pdf 1,57M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
  Analýza variability a exprese genů pro eukaryotický elongační faktor 1 alfa (EEF1A1 a EEF1A2) u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Svobodová, Kateřina, Ing. (pdf 2,4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2012        
  DNA markery kvality mléka pro inovace postupů genetického zlepšování skotu Molekulární biologie a genetika živočichů Bartoňová Petra, Ing. (pdf 1,8M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
  Molekulárně-genetické markery využitelné v selekci masného skotu s ohledem na kvalitu hovězího masa Molekulární biologie a genetika živočichů Kaplanová Kateřina, Ing. (pdf 4,2M) prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
  Exprese a variabilita genů ovlivňujících vybrané užitkové znaky u prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Nesvadbová Michaela, Ing. (pdf 5,3M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
2013        
  Studium genetické struktury a diverzity různých populací dravců (Falconiformes) Molekulární biologie a genetika živočichů Bryndová Marta, Ing. (pdf 5,9M) doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
  Analýza exprese genů pro růst a vývoj svaloviny u prasat, studium variability genu IL18 a jeho asociace s užitkovými znaky Molekulární biologie a genetika živočichů Chalupová Pavla, Ing. (pdf 2,1M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
  Studium pozičních kandidátních genů SERPINE1, LDHA a UBL5 ve vztahu k masné užitkovosti prasat Molekulární biologie a genetika živočichů Weisz Filip, Ing. (pdf 4M) prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
 2016        
  Vliv lipopolysacharidu a muramyl dipeptidu na lymfocyty mléčné žlázy jalovic  Obecná zootechnika Bc. Ing. Eliška Kabourková (pdf) doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček