Laboratoř agrogenomiky MENDELU

Zkušební laboratoř č. L 1030.3 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Osvedceni o akreditaci Priloha osvedceni o akreditaci

Vedoucí laboratoře: Ing. Irena Vrtková, Ph.D.

Předmět akreditace laboratoře:

Molekulární analýzy struktury a funkce živočišného genomu DNA technologiemi pro výzkum, vývoj a inovace genetických markerů a pro stanovování genetických typů a ověřování paternity zvířat (DNA testy koní, skotu, psů, atd.).

Jako akreditovaná laboratoř  Laboratoř agrogenomiky spolupracuje s Policií České republiky na případech trestných činů páchaných na zvířatech, na případech odcizení zvířat, pytláctví atd...

V roce 2018 se Laboratoř agrogenomiky  stala součástí Národního programu konzervace genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a v rámci jeho podprogramu “Podpora genetických zdrojů zvířat” uchovává a zpracovává biologický materiál genetického zdroje přeštického černostrakatého prasete.

Laboratoř agrogenomiky se pravidelně účastní mezinárodních srovnávacích testů pořádaných společností genetiky zvířat ISAG.

Úspěšnost laboratoře v těchto testech dokládají získané certifikáty:

Certifikát 1 ISAG 
Certifikát 2  ISAG

Kontakt:

LAG

Ing. Irena Vrtková, Ph.D.
Zemědělská 1
613 00 Brno

 

tel.: 607 753 219
irenav@mendelu.cz