Doktorandi 

 

 


Ing. Eliška Horecká
P 41 03 Zootechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 3. ročník - studium přerušeno
xmacko10 [at] node.mendelu.cz

 

 

Ing. Čeněk Horecký
P 41 03 Zootechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 3. ročník - studium přerušeno
xhorecky [at] node.mendelu.cz

 

 

Ing. Eliška Křivánková
P 41 03 Zootechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná zootechnika, 3. ročník,  studium přerušeno
C 99 92 Studium v oblasti pedagogických věd (ICV)
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
Učitelství odborných předmětů, studium přerušeno
  eliska.brouskova [at] mendelu.cz, eliska.krivankova [at] mendelu.cz

 

 

Ing. Anna Kubešová
P 41 03 Zootechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 3. ročník - přerušeno
anna.kubesova [at] mendelu.cz

 

 

Ing. Hana Pecinová
P 41 03 Zootechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná zootechnika, 3. ročník - studium přerušeno
hana.pecinova [at] mendelu.cz