Bakaláři

 

Jak na závěrečnou práci?

Obhájené bakalářské práce

2017

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Forenzní genetika využívající domestikovaná zvířata Bc. Romana Stuhlová prof. Urban
Metodické přístupy v genové terapii na zvířecích modelech Bc. Hana Šubrtová prof. Urban
Variety potkanů a jejich genetická determinace Bc. Petra Tichá prof. Urban
Gén DMRT3, jeho mutácie a variabilita pri rôzných plemenách koní Bc. Veronika Vaňová prof. Urban
 Aktuální molekulární polymorfizmy genů a molekulární metody analýzy kvality masa u masných plemen skotu Bc. Eva Venusová prof. Urban
Současné metody sekvenování nukleových kyselin Bc. Jiří Navrátil prof. Knoll
Ukládání tuku u modelových zvířat a obezita Bc. František Petrlák prof. Knoll
Choroby a vady paznehtu skotu Bc. Sabina Pořízková doc. Havlíček
Vliv probiotik na průběh střevních zánětů Bc. Kateřina Hönigová prof. Sládek
Role apoptózy a nekrózy makrofágů mléčné žlázy skotu Bc. Monika Klimešová prof. Sládek
Role vybraných druhů Lactobacillů na fyziologii a imunitu tenkého střeva člověka a prasete Bc. Eliška Moravcová prof. Sládek
Biologická charakteristika dendritických buněk Bc. Karmela Coufalová Ing. Sláma
Terapeutické využití dendritických buněk Bc. Hana Svobodová Ing. Sláma
Vliv prostředí na rozvoj imunitního systému Bc. Marcela Zouharová Ing. Sláma
Využití Dornovy metody při poruchách pohybového aparátu psů Bc. Kateřina Brandejská Ing. Pavlík
Monitorování pohlavní aktivity u mléčného skotu Bc. Nikola Horáková doc. Řezáč
Reakce neuroendokrinního systému koní na stres Bc. Daria Šimková Ing. Pospíšilová

2016

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Hygiena získávání mléka a jeho kvalita Bc. Michaela Němcová doc. Havlíček
Zdravotní problematika v chovech králiků Bc. Pavel Skácel doc. Havlíček
Koliková onemocnění koní Bc. Doubravka Vetešníková doc. Havlíček
Restrikční endonukleázy a genetické testy Bc. Veronika Vilímová prof. Knoll
Vliv nadměrného tréninkového zatížení na pohybový aparát koně Bc. Lucie Mimová Ing. Pospíšilová
Neinvazivní metody v léčbě pohybového aparátu koně Bc. Jana Pražáková Ing. Pospíšilová
Faktory ovlivňující agresivní chování psů Bc. Michaela Janovská doc. Řezáč
Faktory ovlivňující trvání gravidity skotu Bc. Sára Michnová doc. Řezáč
Monitorování pohlavní aktivity skotu Bc. Jiřina Puskajlerová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující délku březosti skotu Bc. Hana Štěpánková doc. Řezáč
Sociální interakce mezi psy na veřejných prostranstvích v Brně-Králově Poli Bc. Barbora Šudáková doc. Řezáč
Sociální interakce mezi psy na Zlínsku Bc. Andrea Uhrová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující zabřezávání a trvání gravidity u skotu Bc. Jana Vošalíková doc. Řezáč
Klinické mastitidy dojného skotu Bc. Martina Rajmanová prof. Sládek
Programovaná buněčná smrt makrofágů mléčné žlázy skotu Bc. Iva Skřipská prof. Sládek
Role polymorfonukleárních leukocytů během zánětlivé odpovědi mléčné žlázy skotu Bc. Michala Steinerová prof. Sládek

2015

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Infekční a parazitární onemocnění psů Bc. Miriam Musiolková doc. Havlíček
Hodnocení produkce mléka Bc. Lenka Němcová doc. Havlíček
Vliv intravitálních vlivů na kvalitu mléka Bc. Barbora Slavíková doc. Havlíček
Metody izolace a archivace DNA z živočišných tkání Bc. Lenka Dratvová prof. Knoll
Vhodné typy hiporehabilitace při vrozených onemocněních a úrazech pohybového aparátu Bc. Tereza Lörincová Ing. Pospíšilová
Možnosti uplatnění plemene Mainská mývalí ve felinoterapii a její vliv na lidský organismus Bc. Eliška Němečková Ing. Pospíšilová
Přirozené partnerství člověka a koně Bc. Andrea Střítežská Ing. Pospíšilová
Vliv stájového prostředí na dušnost koní Bc. Petra Trčková Ing. Pospíšilová
Výskyt plicního krvácení u anglického plnokrevníka Bc. Drahomíra Zvědělíková Ing. Pospíšilová
Interakce mezi psy na veřejných prostranstvích v Blansku Bc. Žaneta Exnerová doc. Řezáč
Výskyt agresivního chování psů v mikroregionu Náměšťsko Bc. Kateřina Hrochová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující trvání gravidity u skotu Bc. Veronika Janštová doc. Řezáč
Komunikace mezi psy na veřejných místech ve Zlíně Bc. Zuzana Rozehnalová doc. Řezáč
Apoptóza mononukleárnych buniek a makrofágov mliečnej žľazy hovädzieho dobytka Bc. Andrej Bátik prof. Sládek
Molekulárne genetické metódy a ich uplatnenie v zušľachťovaní populácií hospodárskych zvierat s aplikáciou na ovce Bc. Lenka Kavická prof. Urban
Určení pohlaví ptáků analýzou DNA Bc. Iva Rádsetoulalová prof. Urban
Dědičná onemocnění očí u australských ovčáků Bc. Petra Žaludová prof. Urban

2014

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Alimentární onemocnění z živočišných produktů Bc. Jan Šabršula doc. Havlíček
Diferenciální diagnostika nemocí koní Bc. Barbora Kovalová doc. Havlíček
Kožní choroby koní Bc. Michaela Jeřábková doc. Havlíček
Možnosti ovlivnění kvality hovězího masa Bc. Kateřina Holá doc. Havlíček
Geneticky determinované choroby u border kolií Bc. Alena Trýznová prof. Knoll
Mikrosatelity a jejich využití v genetických analýzách Bc. Jan Wijacki prof. Knoll
Fyziologie a patofyziologické aspekty dýchacího ústrojí koně Bc. Marie Horká Ing. Pospíšilová
Fyziologie a patofyziologie pohlavní soustavy koní a vliv patologie na reprodukci Bc. Ivana Hájková Ing. Pospíšilová
Hiporehabilitace Bc. Daniela Valíčková Ing. Pospíšilová
Střevní parazité u koní Bc. Kristýna Krejčová Ing. Pospíšilová
Ústrojí rovnováhy a sluchu koně Bc. Šárka Vejrychová Ing. Pospíšilová
Vliv povrchů jízdáren na kopyto koně Bc. Hana Farová Ing. Pospíšilová
Vliv venkovního chovu na organismus koně Bc. Veronika Jebáčková Ing. Pospíšilová
Dyadické interakce psů v Brně-Černých Polích Bc. Aneta Musilová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující délku březosti Českého teplokrevníka Bc. Pavlína Moravová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující délku březosti Starokladrubského koně Bc. Martina Malinská doc. Řezáč
Charakteristika psů a způsobu jejich vedení na procházkách se svými majiteli Bc. Marie Odstrčilová doc. Řezáč
Sociální interakce mezi psy v Brně-Lužánkách Bc. Andrea Moravanská doc. Řezáč
Sociální interakce psů v Brně-Vinohradech Bc. Johana Onderličková doc. Řezáč
Vnútrodruhová komunikácia psov Bc. Nikola Pernišová doc. Řezáč
Výskyt agresivního chování psů v Tišnově Bc. Veronika Řepová doc. Řezáč
Výskyt agresivního chování u psů na Lanškrounsku Bc. Daniela Grofová doc. Řezáč
Výskyt agresivního chování u psů na Moravě Bc. Veronika Brumovská doc. Řezáč
Mikroskopická anatomie buněk obranného systému mléčné žlázy skotu Bc. Jitka Trnková prof. Sládek
Využití modelu virginní mléčné žlázy jalovice ke studium imunologických vlastností buněk obranného systému mléčné žlázy skotu Bc. Eliška Vránová prof. Sládek
Etologie tygra ussurijského v zajetí Bc. Iveta Šmídová Ing. Sláma
Dědičné onemocnění u koček Bc. Marcela Kropáčková doc. Urban
Geneticky podmíněné onemocnění degenerativní myelopatie psů Bc. Jana Křížová doc. Urban
Genetika zbarvení činčil Bc. Michala Poslušná doc. Urban
Mutace genu v MDR1 u psů ve vztahu k citlivosti na léčiva Bc. Veronika Patermannová doc. Urban
Role genetiky a výživy při výskytu epilepsie u psů z pohledu nutrigenomiky Bc. Marieta Staroveská doc. Urban

2013

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Klecové technologie v chovu nosnic Bc. Monika Škarková doc. Havlíček
Organizace chovu krav bez tržní produkce mléka na ekofarmách Bc. Dana Prášková doc. Havlíček
Předporážkový stres zvířat Bc. Klára Březíková doc. Havlíček
Zoohygienické požadavky na ustájení koní Bc. Lucie Palásková doc. Havlíček
Zootechnicko - ekonomické aspekty produkce mléka Bc. Sabina Jašková doc. Havlíček
Metody pro určení pohlaví zvířete na základě analýzy DNA v mase Bc. Kateřina Burianová prof. Knoll
Nemoci asociované s pigmentací srsti u psů Bc. Michaela Skalníková prof. Knoll
Změny v organismu zvířat jako důsledek znečištění prostředí hormonální antikoncepcí Bc. Michaela Bařinová Ing. Pavlík
Fyzioterapia koní Bc. Katarína Žišková Ing. Pospíšilová
Kopyto koně, jeho morfologie a způsoby ošetření Bc. Lenka Dostálová, DiS. Ing. Pospíšilová
Kůže a pokožkové útvary koně a jejich onemocnění Bc. Petra Hánlová Ing. Pospíšilová
Přirozená a adaptivní imunita koně Bc. Kateřina Altmanová Ing. Pospíšilová
Diagnostika a redukce dvojčat u březích klisen Bc. Kristýna Ondrůšová doc. Řezáč
Dynamika vývoje ovariálních folikulů během pohlavního cyklu klisen Bc. Veronika Holeksová doc. Řezáč
Komunikace mezi psem a člověkem Bc. Jana Hodošiová doc. Řezáč
Mechanismy zajišťující rozpoznání a udržení gravidity skotu Bc. Michaela Dehnerová doc. Řezáč
Reprodukční cyklus feny Bc. Hana Pěčková doc. Řezáč
Říjové chování a ovulace kočky domácí Bc. Kateřina Sojková doc. Řezáč
Říjové chování prasnic Bc. Michaela Antlová doc. Řezáč
Fytoterapie:možnosti posílení imunitního systému u hospodářských zvířat Bc. Hana Dočkalová prof. Sládek
Biologická aktivita receptoru CD44 Bc. Jana Hejtichová Ing. Sláma

2012

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Intravitální vlivy na kvalitu mléka Bc. Eva Vintrlíková Dr. Havlíček
Organizace zoohygienických opatření v chovech zvířat Bc. Marie Tomášková Dr. Havlíček
Problematika salmonel v chovech drůbeže Bc. Alena Krhutová Dr. Havlíček
Výskyt průjmových onemocnění u koní Bc. Lenka Chromková Dr. Havlíček
Genetika pigmentace u exotického ptactva Bc. Petra Buchtová prof. Knoll
Kontrola fermentačního procesu a zařazení kvasinek rodu Saccharomyces v průběhu fermentačního procesu v bílém víně Bc. Petra Smékalová prof. Knoll
Perspektivy nutrigenomiky ve výživě Bc. Hana Bernreiterová prof. Knoll
Sekvenování nukleových kyselin - sestavení sekvence DNA podle výsledku genetického analyzátoru Bc. Kristýna Klementová prof. Knoll
Význam leptinu a ghrelinu v živočišném organismu Bc. Tereza Tužinská Ing. Pavlík
Fyziologie a patofyziologie trávicího traktu koně Bc. Zuzana Lundová Ing. Pospíšilová
Vliv podkování na vady a nemoci kopyt Bc. Andrea Hofmanová Ing. Pospíšilová
Vliv laktace na nástup říje a ovulace u prasnic Bc. Iveta Pospíšilíková doc. Řezáč
Vliv roční doby na nástup a trvání říje prasnic po odstavu selat Bc. Filip Karásek doc. Řezáč
Vliv vzájemného vysávání na anatomické a fyziologické vlastnosti vemene skotu Bc. Lucie Kupčíková prof. Sládek
Využití techniky průtokové cytometrie pro studium buněk obranného systému mléčné žlázy skotu Bc. Marek Vavřík prof. Sládek
Ekonomické ztráty způsobené mastitidami Bc. Michaela Tvrdoňová Ing. Sláma
Mléčná užitkovost ovcí Bc. Markéta Auerová Ing. Sláma
Vliv cytokinů na apoptózu neutrofilních granulocytů Bc. Dagmar Hyblerová Ing. Sláma
Genetická analýza narkolepsie u koní Bc. Adéla Velebová Ing. Stehlík
Molekulárně genetická charakteristika vybraných onemocnění u koní Bc. Tereza Proroková Ing. Stehlík
Využití molekulární genetiky ve zlepšování populací hospodářských zvířat Bc. Marie Klimková doc. Urban

2011

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Infekční a parazitární choroby koček vyskytující se v České republice Bc. Hana Pecinová Dr. Havlíček
Onemocnění dýchacího aparátu koní Bc. Anna Macháňová Dr. Havlíček
Onemocnění trávicí soustavy psů Bc. Vlasta Doláková Dr. Havlíček
Prevence mastitid dojnic Bc. Vladimíra Lichevníková Dr. Havlíček
Genomická selekce holštýnského skotu Bc. Alena Grussmannová prof. Knoll
Moderní technologie v genomice Bc. Hana Pecková prof. Knoll
Metody výcviku mladých koní zaměřené na korekci přirozené křivosti Bc. Jana Lacková Ing. Pospíšilová
Oko koně a vady zraku Bc. Michaela Doležalová Ing. Pospíšilová
Vady kopyt, příčiny a prevence Bc. Lenka Bojková Ing. Pospíšilová
Vývoj chrupu koně Bc. Gabriela Matušková Ing. Pospíšilová
Dynamika vývoje ovariálních folikulů během pohlavního cyklu skotu Bc. Radovan Tomášek doc. Řezáč
Faktory ovlivňující říjové chování a ovulaci ovcí Bc. Iva Zajíčková doc. Řezáč
Faktory ovlivňující říjové chování a ovulaci prasnic Bc. Veronika Stará doc. Řezáč
Faktory ovlivňující říjové chování a ovulaci skotu Bc. Vlasta Chmelařová doc. Řezáč
Hárání a fertilní období feny Bc. Jana Přepechalová doc. Řezáč
Impedanční vlastnosti pohlavního ústrojí samic savců Bc. Lucie Kubíčková doc. Řezáč
Obnova populace vlka (Canis lupus) v Evropě a Severní Americe Bc. Veronika Krejčová doc. Řezáč
Problémové chování psů Bc. Eva Poukarová doc. Řezáč
Apoptóza leukocytů skotu Bc. Dominika Juhásová Ing. Sláma
Apoptóza lymfocytů Bc. Monika Klepáčková Ing. Sláma
Role cytokinů v průběhu zánětu mléčné žlázy skotu Bc. Jana Hulíková Ing. Sláma
Metody individuální identifikace u koní Bc. Kateřina Světlíková Ing. Stehlík
Genetické metody identifikace a ověřování paternity koní Bc. Jitka Modlitbová Ing. Stehlík
Ověřování parentit u skotu Bc. Hana Schindlerová Ing. Stehlík
Ověřování rodičovství u masných plemen skotu Bc. Klára Hanzlová Ing. Stehlík
Současný stav výzkumu v genetice bezrohosti u skotu Bc. Hana Polanská Ing. Stehlík
Vliv genu myostatinu na dostihovou výkonnost plnokrevných koní Bc. Alena Jurčeková Ing. Stehlík

2010

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Genetika zpětné dohledatelnosti u skotu Bc. Viktorie Páralová prof. Dvořák
Význam zinku, manganu a mědi u skotu, prasat a ovcí Bc. Blanka Nováková prof. Jelínek
Hodnocení zdravotního stavu mléčné žlázy v době zaprahnutí a v první fázi laktace Bc. Lenka Kolářová Dr. Havlíček
Nemoci kopyt koní Bc. Eva Mrázková Dr. Havlíček
Zdravotní problematika v pastevním chovu skotu Bc. Anna Musilová Dr. Havlíček
Vliv chovatelských podmínek a výživy na parametry vnitřního prostředí hospodářských zvířat Bc. Eliška Kabourková Ing. Pavlík
Vliv mléčné užitkovosti na parametry vnitřního prostředí krav holštýnského plemene Bc. Adam Lohniský Ing. Pavlík
Vliv plemenné příslušnosti a užitkového zaměření na parametry vnitřního prostředí skotu Bc. Iveta Vošterová Ing. Pavlík
Metody výcviku vedoucí k požadovanému osvalení koně pro westernový sport Bc. Martina Chytková Ing. Pospíšilová
Vliv podkování na organismus koně Bc. Jana Hlaváčková Ing. Pospíšilová
Přirozená komunikace mezi koněm a člověkem Bc. Michaela Haramachová Ing. Pospíšilová
Vliv odchovu na výkonnost dospělého koně Bc. Veronika Kadlčáková Ing. Pospíšilová
Genetika onemocnění u koní Bc. Pavla Martinovská prof. Knoll
Chromozomální aberace u koní Bc. Zuzana Jakubcová prof. Knoll
Metody studia vyjádření (exprese) genů Bc. Jan Pazdera prof. Knoll
Způsoby archivace DNA a jejich využití Bc. Nela Daňková prof. Knoll
Genetické metody ověřování původu u plemene hafling Bc. Gabriela Peteráčová Ing. Šrubařová
Porovnání metod vhodných pro uchování DNA a biologických vzorků Bc. Iva Pavlištová Ing. Šrubařová

2009

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Genetické metody ověřování původu koně Bc. Kristýna Anderlová prof. Dvořák
Genetické aspekty kvality hovězí masa Bc. Křivánek Jaromír prof. Dvořák
Cross-compliance v chovu skotu Bc. Jaromír Nedbal Dr. Havlíček
Organizace výkrmu brojlerů s ohledem na zoohygienické požadavky Bc. Milan Kaltounek Dr. Havlíček
Zoohygiena v chovu prasat Bc. Ondřej Pavelka Dr. Havlíček
Druhy agresivního chování psů Bc. Andrea Belešová doc. Řezáč
Faktory ovlivňující výcvik pracovních psů Bc. Veronika Michlíková doc. Řezáč
Mezidruhová komunikace mezi psem a člověkem Bc. Jana Klementová doc. Řezáč
Metabolický profil krevní plazmy býků a jalovic masných plemen chovaných v systému bez tržní produkce mléka Bc. Markéta Nováčková Ing. Pavlík
Zpracování hnoje z různých technologických systémů Bc. Ivan Vávra prof. Jelínek
Genetické markery pro zbarvení u koní Bc. Menclová Karolína doc. Knoll
Jednonukleotidové polymorfizmy v genech pro kaseiny kravského mléka Bc. Markéta Mošnová doc. Knoll
Bioinformatické analýzy genomů hospodářských zvířat Bc. Veronika Dokoupilová doc. Urban
Genetické markery ve studiu genetické diverzity v populacích hospodářských zvířat Bc. Martina Kosťuková doc. Urban
Zoohygiena chovu telat a mladého skotu Bc. Martina Fröhdeová MVDr. Šívara
Zoohygienické podmínky chovu dojených krav Bc. David Dohnálek MVDr. Šívara
Zoohygienické podmínky chovu prasnic a selat Bc. Jana Přikrylová MVDr. Šívara
Somatické buňky mléčné žlázy Bc. František Maršálek Ing. Pospíšilová
Vliv nadměrné tréninkové zátěže na pohybový aparát koně Bc. Gabriela Škodová Ing. Pospíšilová
Vliv nadměrného tréninkového zatížení na morfologický a fyziologický stav vybraných orgánů koně Bc. Gabriela Klemová Ing. Pospíšilová
Apoptóza eozinofilních granulocytů Bc. Martina Zušťáková Ing. Sláma

2008

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Nutrigenomika prasat (součastnost a využívání genomiky pro výživu prasat) Bc. Pavelková Michaela prof. Dvořák
Hodnocení mikroklimatických parametrů v chovu prasat Bc. Miroslava Škarková Dr. Havlíček
Vady koní Bc. Lucie Fedorková Dr. Havlíček
Verbální a neverbální signalizace při výcviku psů Bc. Simona Merlíčková doc. Řezáč
Vliv výživy na obezitu psů Bc. Petra Hornová doc. Řezáč
Programovaná buněčná smrt a její mechanismy jako možný nástroj při terapii nádorových onemocnění Bc. Ladislav Sekal doc. Sládek

2007

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Vztah genetického polymorfismu kaseinu na kvalitu mléka Bc. Hajzler Martin prof. Dvořák
Klonování a transgenoze Bc. Bubeníčková Aneta doc. Knoll
Restrikční endonukleázy a jejich využití v biotechnologiích Bc. Burešová Kateřina doc. Knoll
Geneticky modifikované organizmy v potravinářství Bc. Figelová Monika doc. Knoll
Genetické markery pro kvalitu masa u prasat a gen pro resistin Bc. Grochálová Lenka doc. Knoll
Genetické markery pro metabolizmus a ukládání tuků Bc. Sedláčková Taťana doc. Knoll
Diabetes mellitus u psů Bc. Lucie Lukešová Dr. Havlíček
Hygienické aspekty v chovu ovcí Bc. Jana Blahová Dr. Havlíček
Mastitidy v chovu dojnic Bc. Radek Březina Dr. Havlíček
Onemocnění vylučovací soustavy u koček Bc. Jiří Kocourek Dr. Havlíček
Vliv kvality objemných krmiv na kvalitu mléka Bc. Michaela Barvová Dr. Havlíček
Zoohygiena v chovu prasat Bc. Petr Finda Dr. Havlíček
Biochemické ukazatele krve býků v průběhu výkrmu Bc. Anna Pálenská Ing. Pavlík
Ukazatele acidobazické rovnováhy krve býků v průběhu výkrmu Bc. Stanislav Klusák Ing. Pavlík
Ukazatele acidobazické rovnováhy krve jalovic v průběhu výkrmu Bc. Barbora Maděryčová Ing. Pavlík
Příprava a využití vodících a asistenčních psů Bc. Lenka Jurnečková doc. Řezáč
Rozmnožování fretek Bc. Blanka Nachtmanová doc. Řezáč
Role neutrofilů a makrofágů v rezoluci akutního zánětu mléčné žlázy skotu Bc. Jana Pitorová doc. Sládek

2006

Název Bc. práceAutorŠkolitel
Genetické vady u psů Bc. Michaela Struminská prof. Dvořák
Geneticky modifikované mikroorganismy a jejich využívání Bc. Tomasz Göbel prof. Dvořák
Genetická a grafická analýza rodokmenů u genového zdroje koní v ČR Bc. Martina Vostřelová prof. Dvořák
Genetická analýza rodokmenů u koní Bc. Kateřina Kaplanová prof. Dvořák
Genetická variabilita mikrosatelitů u koní Bc. Petra Přichystalová prof. Dvořák
Genetické aspekty BSE u skotu Bc. Filip Weisz prof. Dvořák
Genetické markery asociované s kvalitou vepřového masa Bc. Jaroslava Heczková prof. Dvořák
Genetické přístupy ke šlechtění Českého strakatého skotu na kvalitu masa Bc. Pavel Ventruba prof. Dvořák
Genetika kloubních onemocnění u psů Bc. Vendula Hrdinová prof. Dvořák
Genetika pigmentace u koní Bc. Pavla Chalupová prof. Dvořák
Genetika zbarvení u králíků Bc. Markéta Varechová prof. Dvořák
Genomika v určování paternity u psů Bc. Marta Bryndová prof. Dvořák
Impakt ověřování paternity dcer plemenných býků Bc. Johana Nákielná prof. Dvořák
Kmenové buňky Bc. Jan Smetana prof. Dvořák
Metody analýzy genomu kvasinek Bc. Hana Kolínková prof. Dvořák
Metody detekce různých druhů mas ve výrobcích Bc. Zuzana Třísková prof. Dvořák
Ověřování parentity u skotu Bc. Ondřej Martinec prof. Dvořák
Určování a ověřování paternity u koní Bc. Jana Čermáková prof. Dvořák
Určování paternity u psů Bc. Michaela Škrobánková prof. Dvořák
Vliv polymorfismu mléčných proteinů na výrobu sýrů Bc. Marcela Košinová prof. Dvořák
Čištění a sanitace v prvovýrobě mléka Bc. Ondřej Klouda Dr. Havlíček
Hodnocení mikroklimatických ukazatelů ve stájích pro chov drůbeže Bc. Petra Bohatcová Dr. Havlíček
Hygiena vody Bc. Vlasta Nosková Dr. Havlíček
Choroby končetin u koní Bc. Lucie Grejcarová Dr. Havlíček
Choroby trávicího traktu koní Bc. Petra Havranová Dr. Havlíček
Mastitidy v chovu zvířat Bc. Lukáš Bláha Dr. Havlíček
Ochrana velkých šelem v CHKO Beskydy Bc. Lea Krejčí Dr. Havlíček
Pastva v chovu zvířat Bc. Jiří Doležal Dr. Havlíček
Voda v živočišné výrobě Bc. Jarmila Váňová Dr. Havlíček
Zásady péče o končetiny koní Bc. Marie Klaclová Dr. Havlíček
Biochemické ukazatele krve jalovic v průběhu výkrmu Bc. Dagmar Těšíková Ing. Pavlík
Krevní obraz býků v průběhu výkrmu Bc. Petra Bojanovská Ing. Pavlík
Krevní obraz jalovic v průběhu výkrmu Bc. Iva Matějcová Ing. Pavlík
Agresivní chování psů Bc. Barbora Pitnerová doc. Řezáč
Biologická ochrana před hrabošem polním pomocí ptačích predátorů Bc. Zbyšek Karafiát doc. Řezáč
Faktory ovlivňující říjové chování klisen Bc. Renáta Hejduková doc. Řezáč
Chov leguána zeleného (Iguana iguana) Bc. Dominik Elgner doc. Řezáč
Chov papoušíka Fischerova (Agapornis fischeri) a papoušíka růžohrdlého (Agapornis roseicollis) Bc. Barbora Slováčková doc. Řezáč
Ochrana a reintrodukce vydry říční (Lutra lutra) Bc. Michal Holeček doc. Řezáč
Potencionální příčiny globálního poklesu obojživelníků Bc. Lenka Mádrová doc. Řezáč
Stereotypní chování koní Bc. Marcela Rychetská doc. Řezáč