Vydané učební texty, materiály a opory výuky

Kuciel J., Urban T. (2016) Principy genetiky. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 200 s. ISBN 978-80-7509-385-1. [ukázka pdf]

Kuciel J., Urban T. (2012) G. Mendel, his hybridization discoveries and theirs significance. 2nd ed. Brno: Mendel University in Brno. 128 pp. ISBN 978-80-7375-646-8.

Kuciel J., Urban T. (2012) G. Mendel, jeho hybridizační pokusy a jejich význam. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 120 s. ISBN 978-80-7375-626-0. (více zde)

Pavlík A., Sláma P. (2011) Morfologie a fyziologie hospodářských zvířat. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. 142 s. ISBN 978-80-7375-479-2. (2. upravené vydání,2015, 135 s. ISBN 978-80-7509-317-2

Kuciel J., Urban T. (2009) J. G. Mendel, his hybridization discoveries and theirs significance. [include interactive CD] 1st ed. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. 77 pp. ISBN 978-80-7375-273-6.

Kuciel J., Urban T. (2009) J. G. Mendel, jeho hybridizační pokusy a jejich význam. [obsahuje interaktivní CD] 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 76 s. ISBN 978-80-7375-272-9. [obsah a úvod]

Sládek Z. (2007) Buněčná biologie. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 106 s. ISBN 978-80-7375-086-2

Říha J., Burócziová M. (2007) Evaluation of Genetic Diversity. ÚMFGZ MZLU v Brně, PDF dokument, 87 s.

Urban T. (2006) Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky. [online] Multimediální hypertextový výukový program s flash animacemi. ÚMFGZ MZLU Brno (+ tištěná verze 63 s., povinné výtisky). Dostupné z URL <http://www.af.mendelu.cz/genetika/vsg2> ISBN 80-7157-979-3

Bednář J., Kuciel J., Vyhnánek T. (2005) Genetika. MZLU Brno, 158 s. ISBN 80-7157-862-2

Dvořák J., Burócziová M., Bratršovská P., Horák P., Humpolíček P. (2005) Praktické návody na izolaci genomové DNA. [CD-ROM]. CD je určeno pro Mgr. obor Živočišné biotechnologie. Pracoviště genetiky ÚMFGZ AF MZLU v Brně. (projekt FRVŠ č. 2247/2005)

Řezáč P. (2004) Chov zájmových zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 127 s. ISBN 80-7157-744-8.

Kuciel J., Bednář J., Urban T. (2004) Genetika zemědělských produktů (Vybrané kapitoly k přednáškám). MZLU Brno, 137 s. ISBN 80-7157-767-7 (ukázka obsahu a 11 stran, pdf: 280k)

Jelínek P., Koudela K. (2003) Fyziologie hospodářských zvířat. MZLU Brno, 409 s. ISBN 80-7157-644-1

Řezáč P. (2002) Úvod do výzkumné práce. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 62 s. ISBN 80-7157-589-5.

Řezáč P., Pospíšilová D. (2002) Fyziologie zvířat - cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 62 s. ISBN  80-7157-591-7; 978-80-7157-591-7 (dotisk 2011)

Dvořák J., Putnová L., Vrtková I., Horák P. (2002) Genetika skotu a prasat. [CD-ROM] Multimediální materiál k podpoře výuky, určeno pro doktorské studium obor "Molekulární biologie a genetika živočichů" předmět: "Genetika skotu a prasat". Pracoviště genetiky ÚMFGZ MZLU v Brně.

Knoll A., Vykoukalová Z. (2002) Metody molekulární genetiky (Metody detekce polymorfizmů DNA genů). MZLU Brno, 100 s. ISBN 80-7157-616-6 (ke stažení ukázka v pdf)

Urban T., Vyhnánek T. (2002) Virtuální svět genetiky 1. Multimediální hypertextový výukový program na CD ROM + tištěná skripta. MZLU Brno, 139 s. ISBN 80-7157-613-1 (více zde) - dotisk 2006 (upraveno CD pomocí CSS + možnost tisku celých skript v pdf)

Urban T., Vyhnánek T., Knoll A., Dvořák J. (2001) Genetika (Návody do cvičení). MZLU Brno, 108 s. ISBN 80-7157-497-X - dotisk 2004.

  • soubor s opravami (pdf) ke skriptům Genetika (Návody do cvičení) - vydání 2001.

Sládek Z. (2000) Anatomie a histologie hospodářských zvířat: přehled obrazů mikroskopovaných histologických preparátůMZLU Brno, 56 s. ISBN 80-7157-466-X

Dvořák J., Dvořák V., Hruška D. (1999) Multimediální opora výuky genetiky v zootechnickém studijním programu. [CD-ROM] Ústav genetiky MZLU v Brně. CD je k dispozici v IC MZLU.

Dvořák J. (1997) Molekulární genetika zvířat. MZLU Brno, 84 s. ISBN 80-7157-253-5

Kuciel J. (1992) Genetika hospodářských zvířat (cvičení). VŠZ Brno, 98 s. ISBN 80-7157-010-9

Dvořák J. a kol. (1992) Genetika hospodářských zvířat. VŠZ Brno, 268 s. ISBN 80-7157-014-1

Multimediální e-learningové výukové materiály z genetiky

Prodejna skript MENDELU