Monografie G. Mendel

2. vydání 2012 1. vydání 2009

Na podzim 2012 vyšlo druhé rozšířené vydání publikace ke 190. výročí narození G. Mendela. Oproti prvnímu vydání byly přidány kapitoly Nástin vzniku a vývoje vědního oboru Genetika ve světě a v naší republiceMendel a idea genu. Interaktivní animace Mendelova pokusu a základních principů genetiky jsou inovované a přístupné jen na webových stránkách (v češtiněangličtině).

Monografie "J.G.Mendel, jeho hybridizační objevy a jejich význam" autorů prof. J. Kuciela a prof. T. Urbana vyšla v české i anglické verzi. Tato monografie je doporučena těm, co se chtějí o Mendelovi a jeho objevech více dovědět a také o základech genetiky - vhodné tedy i pro studenty.

Součástí tištěné verze prvního vydání je i CD obsahující interaktivně zpracovaná témata Mendelova pokusu, která obrazem a animacemi zpřístupňují pochopení základních genetických principů klasické genetiky.

Mendel CD