Projekty Interní grantové agentury AF MENDELU - aktuální i obhájené

Jedná se o realizované projekty IGA magisterské a doktrorandské vyhlašované IGA MENDELU a IGA AF MENDELU (od roku 2008)

Projekty IGA AF MENDELU

Vliv bakterií a komponent jejich buněčných stěn na apoptózu leukocytů
AF-IGA-2018-tym002
Řešitel: Ing. Petr Sláma, Ph.D.

Identifikace subpopulace makrofágů u experimentální infekce selat
AF-IGA-IP-2018/021
Garant: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Rea Jarošová

Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů
AF-AF-IGA-IP-2018/077
Garant: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Řešitel: Ing. Tamara Mifková

Prevence a diagnostika onemocnění končetin dojnic
AF-AF-IGA-IP-2018/067
Garant: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Řešitel: Ing. Ivana Novotná

Morfologická charakteristika bovinních dendritických buněk
AF-IGA-IP-2018/032
Garant: Ing. Petr Sláma
Řešitel: Ing. Lucie Kratochvílová

Faktory ovlivňující délku březosti klisen Starokladrubského koně
AF-IGA-IP-2018/045
Garant: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Řešitel: Ing. Martina Malinská

Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
IP 49/2017
Garant: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Řešitel: Ing. Lenka Pillerová

Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů
IP 57/2017
Garant: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Wijacki

Vliv Intenzity osvětlení na hormonální a biochemické ukazatele krve u plemenných kanců na inseminační stanici
IP 20/2016
Garant: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Řešitel: Ing. Hana Pecinová

Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných porostranstvích
IP 8/2016
Garant: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Řešitel: Ing. Kristýna Holcová

Vztah mezi podestýlkou a výskytem mastitid v chovech dojnic
IP 5/2016
Garant: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Řešitel: Ing. Eliška Křivánková / Břoušková

Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávícím traktu kura domácího
IP /2015
Garant: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
Řešitel: Ing. Lenka Kovaříková

Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů
IP /2015
Garant: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Lenka Mazalová

Hodnocení hygienické kvality separátu využivaného pro podestýlání v lehacích boxech dojnic
IP /2015
Garant: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Řešitel: Ing. Eliška Křivánková / Břoušková

Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní
IP /2015
Garant: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Řešitel: Ing. Čeněk Horecký

Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
IP /2015
Garant: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Eva Vávrová

Vliv probiotik na apoptózu, nekrózu a autofágii neutrofilů a makrofágů vybraných druhů organismů
IP 16/2014
Garant: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Tereza Šustrová

Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce
IP 13/2014
Garant: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jakub Surýnek

Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa
TP 6/2011
Garant: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
PhD řešitelé: Ing. Lucie Kratochvílová
Spoluřešitelé: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D., Mgr. Zuzana Vykoukalová, Ph.D.

Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA
IP 13/2010
Garant: doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Řešitel: Ing. Marta Bryndová

Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat
TP 9/2010
Garant: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
PhD řešitelé: Ing. Marta Bryndová, Ing. Pavla Chalupová, Ing. Kateřina Kaplanová, Ing. Taťána Sedáčková, Ing. Filip Weisz
Spoluřešitelé: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D., Mgr. Zuzana Vykoukalová, Ph.D.

Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců
4/2009
Garant: doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Řešitel: Ing. Marta Bryndová

Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat
16/2009
Garant: doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Řešitel: Ing. Filip Weisz
Spolupracovník:

Výzkum možnosti predikce bezrohosti genomickými metodami u masného simentála v ČR
18/2008
Garant: Mgr. Kristína Civáňová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Libor Stehlík
Spolupracovník: Mgr. Jan Říha

Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra
21/2007
Garant: doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Spoluřešitel: Miroslav Truksa

Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka
2007
Garant: prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.
Spoluřešitel: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete
18/2007
Garant: Ing. Kateřina Svobodová
Spolupracovníci:

Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu
2006
Garant: prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc.

Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete
14/2004 (2004 - 2005)
Garant: Mgr. Kristina Civáňová, Ph.D.

Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci
2004
Garant: prof. Ing. Dvořák J., CSc.
Spolupracovníci: Přívětivá L., Šrubařová P., Vrtková I.