Databáze pro VaV

O hodnocení a financování vědy (Daniel Münich soukromě)

ISI Web of Knowledge (WEB of Science, Journal Citation Reports - JCR)
SCOPUS
PubMed/Medline

Databáze IC MENDELU

Science Direct
AgriFoodResearch.net
Wiley InterScience
BioInfoBank Library
ProQuest 5000 & PCI Web
Springer Link
US National Agriculture Library

VaV instituce a agentury v ČR

ALMA MATER - RADA VŠ
Výzkum a vývoj v ČR (Národní program VaV, Národní politika VaV, legislativa VaV, ...)
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Grantová agentura ČR (GAČR)
Technologická agentura ČR (TAČR)
Národní agenturu pro zemědělský výzkum (NAZV)
IGA AF MENDELU
Inovační Vouchery JIC
HORIZONT 2020 | Rámcový program pro výzkum a inovace EU


Akademie věd ČR
Česká akademie zemědělských věd
Ústav zemědělských a potravinářských informací + Terminologický slovník výkladový zemědělsko-potravinářský
Asociace výzkumných organizací
Věda CZ
Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN)


GoogleSearch WikiaBing | Windows Live Academic Search | Yahoo | Slovník | Slovník cizích slov |