Morfologie a fyziologie zvířat na univerzitě

Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství navazuje na pedagogické a vědecké aktivity ústavu zvěrolékařského, anatomie a fyziologie domácích zvířat, který vznikl v roce 1919 na tehdejší nově založené Vysoké škole zemědělské v Brně. Přednostou byl jmenován prof. MVDr. T. Dohnal, po jeho smrti v roce 1935 zde působili i prof. MVDr. J. Kolda (anatomie) a prof. MVDr. T. Vacek (fyziologie) z veterinární fakulty. S vyjímkou uzavření vysokých škol za německé okupace (1939 - 1945) zajišťoval na AF VŠZ na hospodářském odboru přednášky a praktická cvičení z anatomie, histologie a embryologie, fyziologie hospodářských zvířat, veterinářství (prevence chorob), zoohygieny a po určitou dobu i biochemie a porodnictví a inseminace hospodářských zvířat.

Po otevření vysokých škol v roce 1945 byl pověřen vedením ústavu bývalý asistent a soukromý docent ústavu MVDr. A. Píša, který byl v roce 1946 jmenován mimořádným profesorem.

V roce 1950 byl ústav na 2 roky začleněn do katedry zootechnické a od roku 1952 opět vyčleněn jako samostatný ústav v rámci nově zřízeného zootechnického oboru na AF VŠZ a do jeho vynuceného odchodu v roce 1959 jej vedl prof. MVDr. Píša. Poté do roku 1960 byly některé discipliny (histologie a embryologie, zoohygiena, porodnictví a inseminace) zajišťovány některými katedrami veterinární fakulty. Od roku 1960 byla na AF opět zřízena samostatná katedra veterinárních disciplin, která zahrnovala ústav anatomie, histologie a embryologie (vedoucí MVDr. A. Hampl), ústav fyziologie hospodářských zvířat (vedoucí Ing. A. Král) a ústav veterinární prevence a inseminace (vedoucí ústavu a katedry MVDr. D. Pravda). Vedle výuky na zootechnickém oboru AF zajišťovala katedra i příslušné discipliny na PEF VŠZ. V roce 1968 došlo k osamostatnění ústavů a zřízení tří samostatných kateder, které v letech 1970 - 1980 byly opět sloučeny a k ústavu přičleněna na určité období i biochemie. Katedra veterinární prevence se vyvíjela samostatně. Později bylo ke katedře přičleněno pracoviště nukleárních metod (od roku 1990 opět samostatné pracoviště) a od roku 1987 pracoviště rastrovací elektronové mikroskopie. V roce 1995 bylo k ústavu přičleněno opět pracoviště veterinární prevence a v tomto uspořádání pokračuje činnost ústavu do roku 2004 pod vedením prof. MVDr. Ing. Pavla Jelínka, DrSc.

K 1. lednu 2005 byl k Ústavu morfologie, fyziologie a veterinářství přičleněn Ústav genetiky a při zachování stávajících pracovišť tak vzniká ústav s novým názvem, a to Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, jehož vedoucím byl opět jmenován Prof. Jelínek.