3. ročník semináře GSGM, Univerzitní vzdělávání genetiky

18. 6. 2017 - Tomáš Urban

3. ročník semináře GSGM Univerzitní vzdělávání genetiky: Doktorské studium na českých a slovenských univerzitách

V pátek 26. 5. 2017 se konal již 3. ročník semináře Univerzitní vzdělánání genetiky, pořádaným Genetickou společností Gregora Mendela. Jednotliví přednášející se snažili najít odpovědi na otázky týkající se (1) náplně doktorandských studijních plánů, (2) kurzy pro doktorandy, (3) způsob organizace doktorandského studia, (4) hodnocení doktorandů, (5) formální požadavky pro státní dizertační zkoušky a obhajoby dizertačních prací.

Setkání bylo organizováno do tří sekcí. V první prezentovali zástupci jednotlivých doktorských oborů a programů zaměřených na genetiku a molekulární biologii své obory z univerzit: Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita P. J. Šafárika a Univerzita Komenského. V druhé sekci představili svou vizi ideálního doktorandského studia samotní doktorandi.

Byly diskutovány podmínky přijetí, nároky na studenty (minimální požadavky na ukončení doktorandského studia - min. 2 publikace, prvoautorské, evidované v WoS a Scopus), financování doktorandů (zvýšení stipendia nad základ je možné a je záležitostí univerzity), organizace jejich studia, participace doktorandů na výuce (zajímavé bylo, že dotkorandi spíše vyžadují více výuky ~ více pedagogické praxe!; oponování bakalářských prací), délka studia a perspektivy doktorandů po ukončení studia. Samostatně se probíraly výhody a nevýhody doktorandského studia na českých a slovenských univerzitách, výběr kurzů zařazovaných do studijních plánů nebo ideální program doktoranda.

Citáty z reality:

  • ...some describe their work as “slave labour”. Seven-day weeks, ten-hour days, low pay and uncertain prospects are widespread... The Economist
  • ...of all waiters and waitresses in the US more than 8,000 have doctoral degrees. The Economist
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita