MendelDay 2017

13. 3. 2017 - Tomáš Urban

MendelDay 2017 - Mezinárodní Mendelův den (8. 3.), Mendel spojující Vídeň a Brno (9. 3.)

7.-9. 3. 2017 se konal druhý ročník mezinárodního dne Mendela - MendelDay 2017

8. března 2017 v Centrum Mendelianum MZM se konala přednáška prof. Urbana pro studenty na téma Mendel, jeho experiment a význam pro 21. století. Odpoledne proběhlo v Mendelianu setkání členů Mendel týmu a poté proběhla vernisáž výstavy prof. D. J. Fairbankse z USA - obrazy z významných míst života Mendela a bysta Mendela.

9. března 2017 se konala odborné exkurze po stopách Mendela ve Vídni (Mendel spojující Brno a Vídeň). Obětavým průvodcem byl prof. Johann Vollmann z BOKU. Podívali jsme se ve Vídeňské univerzitě na bysty profesorů, kteří se s Mendelem během jeho studia setkali a byli jeho učiteli (zejména Unger, Baumgartner a Doppler). Při kratší procházce centrem Vídně jsme prošli kolem katedrály sv. Štěpána, kde byl Mendel nakrátko ubytován v jedné uličce (nyní Jasomirgottstrasse), když přijel roku 1851 do Vídně, než byl ubytován v klášteře sv. Alžběty na Wien Landstrasse (nyní Landstrasse Huptstrasse, nemocnice u sv. Alžběty).

Poté jsme došli až do Rakouské Akademie věd (a rovněž staré univerzity), kde jsme měli možnost nahlédnout na originál dopisu Mendela své matce z 25. 7. 1859. V dopise se zmiňuje Mendel o svém názoru na politickou situaci (válka v Itálii s Napoleonem III.). Byl tam vystaven na psacím stroji psaný dokument Erichem von Tschermakem-Seysenegg, kde popisuje strastiplnou cestu Mendelova dopisu z válečného Brna (1943) do Vídně (čímž byl zachráněn). Dopis prezentoval Rakouské akademii věd prof. Oswald Richter roku 1948.

V ústavu botaniky a výzkumu biodiverzity Vídeňské univerzity jsme měli možnost si prohlédnout originál reprintu článku Gregora Mendela 1866 "Versuche über Pflanzen-Hybriden", Vol. 4 of Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Brünn. Na 12 straně se nachází rukou psaná oprava Mendelovou vlastní rukou a rovněž na str. 31 je jedna oprava v řadě genotypů F2 generace a na dalších dvou stranách opravuje gramatickou chybu sazeče (viz obr). Tento reprint má svou historii, neboť 1. ledna 1867 Mendel jej poslal Antonu Kerner von Marilau, který byl profesorem botaniky toho času na Univerzitě v Insbruku. Během Mendelova studia ve Vídni (1851-1853), byli Mendel a Kerner studenty Eduarda Fenzla a Franze Ungera, takže se znali již od studentských let. Mendel pravděpodobně doufal, že Kerner by mohl porozumět jeho výzkumu v kontextu evoluce.

Reprint Mendelova článku s vlastnoručními opravami