Ing. Jan Wijacki

Ing. Jan Wijacki 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-MGZ prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 2. ročník

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 133 181
Adresa pracoviště:ÚMFGZ AF, Zemědělská 1, 61300 Brno
Označení kanceláře:BA01N4066 (A4.66)
E-mail:jwijacki [at] gmail.com, jan.wijacki [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě