Ing. Anna Kubešová

Ing. Anna Kubešová 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-MGZ prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Molekulární biologie a genetika živočichů, 3. ročník

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 133 377
Adresa pracoviště:ÚMFGZ AF, Zemědělská 1, 61300 Brno
Označení kanceláře:BA01N4073 (A4.73)
E-mail:schmidtovaa [at] seznam.cz, anna.kubesova [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě